Arthro Max

Khớp được tạo nên từ nhiều thành phần khác nhau như: sụn khớp, bao hoạt dịch, dây chằng, cơ và gân cơ. Nếu sụn khớp hay đầu xương bị …